კონტაქტი

 

შემადგენლობები

ფორტლანდცემენტი

შემაერთებელი კენჭი

კვარცის ქვიშა

მინაღეროვანი ფიბრა

ლითონის არმირება

ფლასპიკატორები

პიგმენტები

პოლიმერები (ბუნებრივი)

 

დანადგარები:

დოზატორი

შემრევი

საყალიბე მატრიცები

ვიბრო მაგიდა

ვაკუუმ აპარატი

საშრობი კარადა

პოლირების დანადგარი