კონტაქტი

 

შემადგენლობები

ფორტლანდცემენტი

შემაერთებელი კენჭი

კვარცის ქვიშა

მინაღეროვანი ფიბრა

ლითონის არმირება

ფლასპიკატორები

პიგმენტები

პოლიმერები (ბუნებრივი)

 

დანადგარები:

დოზატორი

შემრევი

საყალიბე მატრიცები

ვიბრო მაგიდა

ვაკუუმ აპარატი

საშრობი კარადა

პოლირების დანადგარი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.

ბეტონისგან დამზადებული ნაკეტობები მრავალი ტანამედროვე დიზაინერის წრტერთი ძირიტადი მამართულებაა და იდეების განხორციელების სასუალებაა. ბეტონის ზედაპირებით და ნალეთობებიტ შესაზლებელია ისეთი გარემოს და უიუტის მირწევა, რასაც სხვა მატერიიტ ვერ მიირებ.

ბეტონის ზედაპირები გარდა თავისი ინდივიდუალური დიზაინის, ასევე გამოირჩვბეა განასკურებული გამზლეობით მექანიკური დაზიანებებზე, ხანგრძკივი ექსპლუატაციის ვადიტ, ცხელი საგნებისადმი აბსოლიტური მედეგობით და სხვა.

ბეტონისგან სესაძლებელია ნებისმიერი ფორმის და დიზაინის მირება, ასევე შესაძლებელია მრავალი ფერის თუ ზედაპირის მირება რომელიც მთლიანად სესაბამება ტქვებნს გემოვნებას და თქვენტვუს სასურველ დიაზაინს, შესაძლებელია სრულებით გასხვავებული და უნდივიდყალუი გარემოს სექმნა.

ეს ყველაფერი ეხება რა ტქმქ უნდა მცოდნედ და ხარისხიანად დამზქადებულ ნაკეთობებს. ერტი სეხედვუით ბეტონის დამზადების ტექნოლოგიები მარტივია., მაგრამ სინამდევილეში ის მოითხოვს ტექნოლოგიების შინაარსიანად და ღმად ცოდნას, ასევე ყველა ტექნოლოგიის და მასაკების ზუსტ გამოყენებას. ბეტონის ნაკეთობების დამზადება ხდება მხოლოდ ხელით, იგი მოითხოვს განსაკუტრებულ მიდგომას და მრავალი დრის მუშაობას. აქედან გამომდინარე ეს ნაკეთობები საკმაოდ ზვირი ღირს, მაგრამ მისი ხარისხი და დიზაინი მრავალი წლის განმავლობასი მიანიჭებს მეპარტონეს დიდ ესტეტიურ და პრაქტიკულ სიამოვნებას.

ბეტონისას ნაკეთობა სესაზლებელია სევადაროტ ხის ნალეთობას, სესაძლებელი ხის მასალისგან რთმა პიოვნრებამ დამზადდეს მდარე და უბრალო მაკეტობა და ასევე შესაძლებელია მცოდე სპრციალისტმა იგივე ხისგან მიიროს და დაამზადოს აბსოლიტირად უნიკალური და უძვირფასი ნაკეთობა და დაფაროს სესაბამისი ლაქ საღებავებით რომელიც მრავალი წკუს განმავლობაში იწვევს აღფრტოვანებას მნახველების და მეპატრონეების მხრიდან.

 დადებითი მხარე

ეკოლოგიურობა, იგი ბსოლიტურად ეკოლოგიურად სუფთაა და არ შეიცავს არანაირ ტოკსიკურ ნივთიერებებს და შესაზლებელი გამოყებებულ იქნას ნებისმიერ შენობასი განოიავების გარეშე.

განსაკუთრებით მაღალი გამზლეობა მექანიკური დაზიანებების მიმართ

მარალი და დაბალი ტემპერატურების მიმართ მედეგობა. (შესაძლებელია გაცსელებული ნივთრების განთავზსება)

ხანგრძლივი ექსპლუატაციის ვადა

ექვემდებარება შეკეთება რესტავრაციას საწიროების სემრვევასი

 

უარყოფოტი მხარეა

მაღალი წონა

მჟავეების მიმართ ნაკლები მედეგობა. სასრ=]ურველია არ მოხვდეს პირდაპიური მეთოდის მჟავა.

 

ბეტონის ზედაპირები შეიძლება გამოყენებიულ იქნას პრაქტიკულად ყველგან:

სამზარეულოში

სააბაზანო ოთახებში

 

საცხოვრებელი სახლის ოთახებშ

საოფისე ფართებში

საზკვების ობიექტებსი

სამრეწველო საწარმოებში

გარე ეზოსა და ავეჯჰის ზედაპირებისთვის.