პროდუქციის უკან დაბრუნების პირობები:

 

პროდუქციის ადგილზე მიტანისას, მყიდველს ნებისმერი მიზეზით და ასევე მიზეზის გარეშე შეუძლია მოითხოვოს პოდუქციის და თანხის უკან დაბრუნება. ამ მოთხოვნის უფლება მყიდვლს აქვს მხოლოდ პროდუციის  მიტანის დღეს, სხვა შემთხვევაში პროდუქციის უკან დაბრუნება არ ხდება. პროდუქციის უკან დაბრუნების შემთხვევაში, თანხა  მყიდველს უკან სრულად დაუბრუნდება სამი სამუშაო დღის განმავლობაში.

 

 საგარანტიო მომსახურეობა ვრცელდება:

 

საგარანტიო მომსახუობის ვადა განისაზღვრება შესყიდვიდან 1 წლის პერიოდში. ამ პერიოდში ნაკეთობას თუ გამოუვლინდა ხარვეზი, კომპანია მოახდენს ამ ხარვეზის (ხავეზების) აღმოფვრას და შეკეთებას. 

 

გარანტია არ ვრცელდება თუ:

 

  • ნაკეთობა დაზიანდა  მექანიკური საშუალებით.
  • არ იყო დაცული მოვლის და ესპლუატაციის პირობები.
  • დროთა განმავლობაში ბეტონის ფაქტურას შეიძლება გაუჩნდეს მცირე ბზარები, ან შეიცვალოს ფერი რაც არის დამახასიათებელი ბეტონის მასალისთვის (ეს ყველაფერი არ მოქმედებს ნაკეთობის გამძლეობასა და მის საესპლუატაციო პირობებზე). ეს ჩამონათვალი ვერ ჩაითვლება გამოვლენილ ხარვეზად და შესაბამისად ამ გამოვლილნებებზე არ გავრცელდება საგარანტიო პიობები.